Danh Mục

Hình thức vận chuyển

Hình thức vận chuyển theo yêu cầu phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Quý khách hàng có thể ghi chú lại hình thức vận chuyển mong muốn cho TTcera trong quá trình thanh toán để chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất.